پاورپوینت آشنايي با المانهاي ساندويج پانل - 100 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با المانهاي ساندويج پانل - 100 اسلاید

 پاورپوینت آشنايي با المانهاي ساندويج پانل - 100 اسلاید


فهرست مطالب
    آشنایی با المانهای ساندویچ پانل
    كاربرد پانل‌هاي ساندويچي كامپوزيتي در ايران و جهان
    اروپا و آمریکا
    هندوستان
    ایران
    دلايل عدم استقبال از پانل‌هاي ساندويچي در كشور (ایران)
    پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد ؟
    خواص پانلهای سه بعدی
    مزایای استفاده از پانلهای ساندویچی
    بخش اول   : ضوابط بارگذاری ، تحلیل ، طراحی و مصالح
    1-2- مشخصات مصالح
    1-3- بارگذاری و تحلیل
    بخش دوم   : مسائل اجرایی – کنترل کیفی
    مقدمه
    2-3-4- بتن پاشی و بتن ریزی دیوارها و سقف ها
    مزیت استفاده از سیستم دیوار سه بعدی نسبت به سیستم سنتی
    بخشی سوالات دانشجویان و پاسخ های دکتر گرامی   
    فلسفه های نوین در طراحی لرزه ای
    تولید پانلها
    نصب پانلها
    ساختار ورق های FRP
    ماتريس رزين ٣ وظيفه به عهده دارد
    خصوصيات فيزيكي و مكانيكي FRP
    خصوصيات خمشي و چسبندگي تيرهاي بتن مسلح با FRP
    بتن پاشی روی پانلهای مشبک سه بعدی
    روش کار گذاری لوله های برق ،تلفن،کلید وپریز
    روش کارگذاری لوله های آب و فاضلاب
    کارگذاری قاب پنجره و چهار چوب فلزی درها
     گچ کاری در دیوارهای داخلی و زیر سقف
     نما سازی روی پانلهای مشبک
    نمای دیوارهای بیرونی  
    نمای دیوارهای داخلی  
    نحوه استفاده از دیوار سه بعدی
    3- اجرا تا سیسات سا ختمانی
    ۴ - بتون پاشی
    مصالح روی پانلهای مشبک
    نتايج آزمايشها بر روی پنل های مشبک پوما
    موضوع آزمايش خمشی و فشاری پانل
    مقدمه
    2- مشخصات پانل
    1- آزمايش بارگذاری عرضی
    آزمايش بارگذاری عرضی نمونه شماره 1
    2- آزمايش بارگذاری فشاری
    آزمايش بارگذاری فشاری نمونه شماره 2
    منبع
 


دسته:

پاورپوینت آشنايي با المانهاي ساندويج پانل - 100 اسلاید

خرید آنلاین