پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان ، مراحل اجرایی ساختمان- 83 اسلاید

پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان ، مراحل اجرایی ساختمان- 83 اسلاید

 پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان ، مراحل اجرایی ساختمان- 83 اسلاید

پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان


        مراحل ساخت 
    فصل اول:دیوارچینی اطراف زمین (محصور کردن)           
    فصل دوم:خاکبرداری
    الف) خاک دستی:
    ب) خاک نباتی:
    ج)خاک طبیعی بکر(دج):
    فصل سوم:آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن مگر
    شفته ریزی:
    بتن مگر:
    فصل چهارم:قالب بندی پی (فونداسیون) با آجر
    فصل پنجم:آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها
    فصل ششم:بتن ریزی
    فصل هفتم:نگهداری بتن پی
    فصل هشتم:نصب اسکلت فلزی
    فصل نهم:اجرای سقف تیرچه بلوک
    فصل دهم:نگهداری بتن سقف
    فصل یازدهم:دیوار چینی داخلی


دسته:

پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان ، مراحل اجرایی ساختمان- 83 اسلاید

خرید آنلاین