پاورپوینت بررسی سبك معماري و کارهای لوكوربوزيه -107 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبك معماري و کارهای لوكوربوزيه -107 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبك معماري و کارهای لوكوربوزيه -107 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبك معماري و کارهای لوكوربوزيه -107 اسلاید

 


فهرست:
زندگی نامه لوکوربوزیه
اولین اسکیس های لوکوربوزیه در زمان تحصیل در مدرسه هنر
نقاشی مدرن
نمونه نقاشی‌ های لوکوربوزیه
نظام مدولار ابداعی لوکوربوزیه
اصل طرح های لوکوربوزیه
اولین خانه‌ای که توسط لوکوربوزیه طراحی شد
آثار لوکوربوزیه
ویلا فاله ( توضیحات , نقشه ها و تحلیل )
راه حلهای متفاوت در طراحی ویلا فاله
طرح نهایی ویلا فاله
آغاز سفرهای مطالعاتی لوکوربوزیه
ویلاهای استوتزر و ژاکومه ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
نیروهای سایت ویلاهای استوتزر و ژاکومه
عکس های ویلاهای استوتزر و ژاکومه به همراه توضیحات
سایت پلان ویلای استوتزر
خانه‌ پدر و مادر لوکوربوزیه ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
ویلاهای ژانره-پره ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
نیروهای سایت ویلا های ژانره – پره
ماهیت طراحی ویلاهای ژانره – پره
طرح نهایی ویلاهای ژانره – پره
ویلای شواب ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
عکس های ویلا های شواب
ماهیت طراحی ویلا های شواب
سازماندهی موضوع ویلا های شواب
انطباق هندسی ویلا های شواب
تفکیک محدوده‌ ها ویلای شواب
پوریسم
خانه سیتروهان ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
خانه سیتروهان شماره۲ ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
ویلا ساوا لوکوربوزیه ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
عکس هایی از داخل و خارج ویلا ساوا
سایت مرکزی ویلا ساوا
انطباق هندسی ویلا ساوا
کلیسای رونشان
عکس هایی از نمای جلو ساختمان
نور پردازی های کلیسای رونشان
انطباق هندسی کلیسای رونشان

 

 

 


دسته:

پاورپوینت بررسی سبك معماري و کارهای لوكوربوزيه -107 اسلاید

خرید آنلاین