پاورپوينت مطالعه و بررسي سرباره فولاد و كاربردهاي آن - 58 اسلاید

پاورپوينت مطالعه و بررسي سرباره فولاد و كاربردهاي آن - 58 اسلاید

پاورپوينت مطالعه و بررسي سرباره فولاد و كاربردهاي آن - 58 اسلاید


    فصل اوّل: سرباره‌های فولادی
    1-1- شناخت سربارة فولادي
    1-2- حجم توليد سرباره در جهان و ايران
    1-3- ميزان مصرف سرباره
    جدول1-1: تولید فولاد خام در ایران و جهان (میلیون تن )
    1-5- انواع سرباره های فولادی
    آنالیز انواع سرباره
    جدول 1-2 : جداول زیر سرباره بدست آمده از
     تولید آهن خام (BFS) و فولاد خام (SS) در ایران و جهان را نشان میدهد.
    جدول1-3 :آنالیز سرباره حاصل از کوره بلند (BFS)
    جدول1-4: آنالیز سرباره حاصل از کوره های دمش اکسیژن(BOF)
    جدول1-5: آنالیز سرباره حاصل از کوره قوس الکتریکی (EAF)
    جدول 1-6:آنالیز سرباره حاصل از پاتیلی (LF)
    جدول 1-7
    جدول 1-8: سرباره کوره بلند شرکت فولاداصفهان
    جدول1-9:سایز دانه بندی سرباره کوره بلند
    جدول 1-10: سرباره کنورتور EAFS ذوب آهن اصفهان
    جدول 1-11: آنالیز سرباره فولاد مبارکه (EAFC)
    1-7- خواص و مشخصات سرباره فولاد
    فصل دوم-كاربردهاي مرسوم سربارة فولادي
    2-1- بتن سازی
    2-2- ساخت جاده ها
    2-3- کاربردهای کشاورزی
    2-4- بلوکهای ساختمانی سبک
    2-5- استفاده در صنعت سیمان
    2-6- سایر کاربردها از قبیل ساختمان سازی
    فصل سوم: معضلات زيست‌محيطي سربارة فولادي
     و مزاياي بكارگيري در صنعت
    3-1- آلودگی محیطی کارخانجات ذوب آهن
    3-2- افزایش تولید سیمان
    3-3- کاهش قیمت تمام شده محصولات
    3-4- کاهش مصرف انرژی
    3-5- کاهش مصرف انرژی
    3-6- کاهش تولید گاز CO2
    3-7- کاهش تولید گازهای NOx
    فصل چهارم:تکنولوژی و روشهای بکارگیری سرباره های فولادی
    4-1- روشها و تعریف مسئله
    4-2- روشهای عملیاتی
    4-2-1- روش غیر مستقیم : اضافه کردن سرباره بر روی خط خوراک کوره سیمان
    4-2-2- روش مستقیم : اضافه کردن مستقیم سرباره به کوره کلینکر
    4-2-3-اضافه کردن سرباره ایده‌آل به آسیاب سیمان
    فصل پنجم: فعالیتهای تحقیقاتی بکارگیری سرباره های فولادی در صنعت سیمان
    5-1-بکارگیریجداکنندهمغناطیسیبرای قابل استفاده کردن سرباره فولادی
    5-1-2- نتایج :
    5-2- کانی شناسی سرباره های فولادی اصلاح شده
    5-2-1- روش تجربی
    5-2-2- نتایج حاصل از تحقیق
    نتیجه
    فصل ششم : نتیجه گیری نهایی
    منابع و مآخذ
 


دسته:

پاورپوينت مطالعه و بررسي سرباره فولاد و كاربردهاي آن - 58 اسلاید

خرید آنلاین