پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر و گونه شناسی بادگیر ها - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر و گونه شناسی بادگیر ها - 69 اسلاید

 پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر و گونه شناسی بادگیر ها - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر آن

فهرست مطالب
مقدمه
مناطقی از ایران و سایر کشورهای خاورمیانه ومصر
کارکرداصلی بادگیر ها
معرفی قسمت های مختلف با د گیر
نحوه کار بادگیر
چند  نمونه شماتیک از عمکرد بادگیر ها
مقطع یک بادگیر در بم
مقطع یک بادگیر وجریان آب زیر زمینی
نمونه یک اتاق ،ورودی و موقیعت بادگیر
سه دسته بادگیرهای ایران
بادگیر اردکانی
بادگير هاي يك طرفه شهر ميبد
آب انبار كلار در ميبد
بادگیر های کرمانی
بادگیر های یزدی
آب انباري با دو مخزن
بررسی گونه شناسی اشکال بادگیردر یزد
گونه شناسی بر مبنای جهت دریافت باد
نوع دیگر از بادگیر 4 طرفه
گونه شناسی بر مبنای جهت دریافت باد
بادگیر شش یا هشت طرفه
گونه شناسی بادگیر ها در پلان
بادگیر با پلان مربع
بادگیر با پلان شش ویا هشت ضلعی
بادگیر با پلان مستطیل
انواع پلان  مستطیل با تیغه ضربدری
پلان مستطیل  با تیغه های عمود بر هم به شکل صلیب
پلان مستطیل با تیغه های عمود بر هم به شکل H
پلان دایره ای
گونه شناسی مقطع بادگیر
گونه شناسی در نما
نمونه بادگیر های با دهانه مستطیل عمودی
نمونه بادگیر های با دهانه ی مستطیل افقی
ارتفاع
تزیینات در بادگیر
گونه شناسی بادگیر هابر مبنای استقرار آن ها در پلان خانه
معرفی چند بادگیر منحصر به فرد در ایران
خانه بروجردی ها در کاشان
نمایی از بادگیرهای حفره ای خانه بروجردی در کاشان
معرفی چند بادگیر منحصر به فرد در ایران
بادگیر باغ دولت آباد یزد
بادگیر سه طبقه و چهار طرفه باغ صدری (نمیری )تفت
بادگیر چپقی خانه ی سید علی اصغر رضوی در سیرجان
بادگیر چپقی خانه ی سید علی اصغر رضوی در سیرجان
بادگیر دو طبقه و چهار طرفه ی خانه ی آقازاده در ابر کوه
بادگیر خانه آمری
خانه آمری
بادگیر در افغانستان
طرحی از یک بادگیر نمونه بر روی یک سقف گنبدی در _هرات
بادگیر های پاکستان
بادگیر های مصر
نمایی از بادگیر (ملقف)در مصرخانه حمدی سیف الناصر
بازار( سوق) در مصر اثر حسن فتحی
نمودار بررسی کارایی بادگیر کشورهای مختلف
بادگیر در حال ساخت
بادگیر ها در هتلی نوساز در دبی
نمایی از بادگیر مرکز خریدی در شارجه
سایر مطالب راجع به بادگیر
نقاط ضعف بادگیر
خیشخان
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر و گونه شناسی بادگیر ها - 69 اسلاید

خرید آنلاین