پاورپوینت بررسی رفتارگرایی در معماریbehaviorism

پاورپوینت بررسی رفتارگرایی در معماریbehaviorism

پاورپوینت بررسی رفتارگرایی در معماریbehaviorism

72 اسلاید
فهرست مطالب
تعریف رفتارگرایی
2. پیش درآمدهای رفتارگرایی
3.نظریه های رفتارگرایی
(Ivan Pavlov 3-1- ایوان پاولف (
(Jan,Be. Watson) 3-2- جان،بی،واتسون
3-2- 1-آزمایش معروف «آلبرت کوچولو»
(B.F.Skinner) 3-3- بی اف،اسکینر 
3-3-1-”جعبه معروف اسکینر“
(Clark,L.Hull 3-4- کلارک،ال،هال (
)Edward,C,Tolman) 3-5- ادوارد،سی، تالمن
4.محیط ساخته شده و رفتار انسان
4-1- چهار موضع گیری نظری در مورد 
رابطه محیط و رفتار انسان
4-1-1-”جبریت محیط ، کالبدی و 
معماری“
4-2- مفاهیم بنیادین رابطه انسان و محیط ساخته شده
معماری رفتارگرا 5.
5-1-تاثیر علوم رفتاری در فرایند حرفه معماری
5-2-چهار نوع نگرش به انسان در حوزه معماری و علوم رفتاری
5-3-مفاهیم خلوت، ازدحام، قلمرویابی و فضاهای قابل دفاع
 5-4-مفاهیم کیفی قدم به قدم طراحی یک
مکان
5-5-نظریه ها و تاثیر عوامل فیزیکی در ادراک فضا
5-6-مبلمان و تاثیر آن بر رفتار و احساسات افراد
5-7-نظریه اسموند(Osmond) 
5-8-بوم شناسی گروه کوچک
5-9-دفاتر
5-10-مدارس و کلاسها
5-11-موزه
5-12-مجتمع مسکونی
5-13-جنبه های روانشناختی مناظر طبیعی
6.بررسی و تحلیل آثار معماری
 منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی رفتارگرایی در معماریbehaviorism

خرید آنلاین