پاورپوینت بررسی روستای نظم اباد دهستان سده اراک - 181 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای نظم اباد دهستان سده اراک - 181 اسلاید

 پاورپوینت بررسی روستای نظم اباد دهستان سده اراک - 181 اسلاید

 پاورپوینت بررسی روستای نظم اباد دهستان سده اراک - 181 اسلاید  

 فهرست مطالب

مقدمه
ناهمواریها
صنعت بازرگانی
پیشینه تاریخی استان مرکزی
آب و هوا 25-26- دامپروری
نقشه اراک
آب و هوای معتدل کوهستانی
ویژگی تاریخی
مراسم بیل گردانی محلات
منابع آب 28- فاصله شهرها
ارامنه اراک
پوشش گیاهی 29- خاک و آب
جغرافیای انسانی
زندگی جانوری
تحفیقات دامی
منابع اقتصادی
نژاد
موقعیت معیشتی
وجه تسمیه
مذهب
زبان
ویژگی طبیعی استان
زبان تاتی ( وفس)
دین
صنعت و بازرگانی
صنایع دستی
دامپروری
ویژگی های طبیعی
ویژگیهای تاریخی
جاذبه های سیاحتی:
 مجموعه تاریخی بازار اراک
جاذبه های سیاحتی
مجموعه تاریخی بازار اراک
فهرست روستاهای استان مرکزی
معرفي بخشها و ايستگاههاي تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي
تقسیمات جغرافیایی استان مرکزی در سال1385
جمعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیر ساکن :
موقعیت هوا واقلیم
ویژگیهای جمعیتی :
ویژگیهای جمعیتی :
ارائه فهرست پیشنهادهای مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا
وجود خدمات رفاهی
تقسیمات سیاسی
شناسایی روستای نظم آباد
بررسی طرح فرادست مصوب
نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست
ارائه دیدگاههای روستاییان شامل :
معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن
سيماي نامناسب بدنه‌ها
شناسایی پایه در حوزه نفوذ
عوامل تعيين كننده حوزه نفوذ
وجود خدمات رفاهي
دسترسي ها
بررسی کلیات ویژگی های محیطی در سطح روستا
تعيين محدوده اراضي کشاورزي و منابع طبيعي روستا
بررسی تحولات جمعیتی  روستا در دوره های مختلف سرشماری
مهاجرت
جمعیت فعال ، شاغل و بیکار
بررسی ویژگیها و تفاوتهای اجتماعی موجود بین ساکنین روستا
بررسی های اقتصادی
وضع فعاليت
تصويركلي وضعيت كشاورزي
تعداد و مساحت بهره برداریهای  با زمین آبی
تعداد و مساحت بهره برداریهای  دارای اراضی زراعی
-نوع و ميزان محصولات كشاورزي
دامداري
خدمات
بررسی و تعیین ارزش اقتصادی زمین و ساختمان در روستا
بررسی های کالبدی
بررسی وشناخت کیفیت ابنیه روستا
قدمت ابنیه روستا
-بررسي مصالح ساختماني موجود و كاربرد آنها
نوع مصالح ابنیه روستا
تعیین تعداد واحدهای مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی
نقشه مراحل توسعه
نقشه کیفیت
شناخت و تعیین محدوده محلات و مراکز آنها
نقشه معابر موجود
نقشه محله بندی
بررسی نحوه توزیع خدمات زیربنایی
شناخت و تعیین کاربری اراضی در روستا
دید عمومی روستا
نقشه کاربري
- كاربري مسكوني
- تأسيسات و تجهيزات روستا
-اراضي باير
ورزشي
گورستان
معابر
مرحله دوم : تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها
1-تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ
2- تحلیل واستنتاج مطالعات مربوط به روستا
ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا
تحلیل ویزگی ها و برآوردهای جمعیتی روستا
ارایه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد تعداد شاغلین
طرحهای هادی روستایی
موانع توسعه
امكانات توسعه
برآورد نیاز به مسکن در روستا
مرحله سوم : تعیین برنامه ها وپروژه ها ی پیشنهادی و ارایه طرح هادی
تعیین واولویت بندی پروژه ها و برنامه های زیست محیطی
مکان یابی محل دفن زباله
الف – معیارهای فنی و مهندسی :
مکان دفن زباله
تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروزه های اقتصادی
-تعیین اولویت بندی پروژه های اجتماعی – فرهنگی
ارایه طرح هادی
ارایه طرح کاربری اراضی پیشنهادی روستا
تعیین محدوده با ارزش معماری ، تاریخی ، فرهنگی و طبیعی احتمالی روستا
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري مسکون
مقررات احداث ساختماني
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري آموزشي
مقررات تفکيک اراضي
مقررات احداث ساختمان
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري مذهبي- فرهنگي
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري خدمات عمومي
مقررات احداث ساختمان:
ضوابط تفکيک اراضي و مقررات ساختمان
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري فضاي سبز عمومي
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري خدمات معين
مقررات تفکيک اراضي و احداث ساختمان در پارک محله اي و کوچک
مقررات تفکيک اراضي و احداث ساختمان در بوستان کودک:
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري باغ ویلا
ضوابط و مقررات در حوزه کاربري اراضي زراعي
و باغات داخل محدوده طرح هادي روستا
ضوابط و مقررات مربوط به تاسيسات زير بنايي :
تعيين ضوابط اصلاح معابر روستا :
حريم چاه آب مشروب منبع ذخيره آب
فهرست منابع و ماخذ


دسته:

پاورپوینت بررسی روستای نظم اباد دهستان سده اراک - 181 اسلاید

خرید آنلاین