پاورپوینت موج شكن - 40 اسلاید

پاورپوینت موج شكن - 40 اسلاید

 پاورپوینت موج شكن - 40 اسلاید

 

 

 

فهرست مطالب
موج شکن
تعریف
عوامل موثر در انتخاب نوع موج شکن
دو نوع اصلی موج شکن عبارتند از
توده ای خود دارای انواعی نظیر
موج شکن دیواره ای
موج شکن توده ای
انواع موج شکن ها
موج شکن های مایل ( شیبدار )
موج شکن های قائم
موج شکن های مختلط شیبدار و قائم
موج شکن های شناور
موج شکن های هوایی ( بادی )
موج شکن های پایه دار ( منقطع )
موج شکن مایل ( شیبدار )
این موج شکن شامل قسمت های زیر می باشد
پروفیل عرضی یک موج شکن مایل
موج شکن بندر انزلی
موج شکن قائم
موج شکن مختلط شیبدار و قائم
موج شکن های شناور
موج شکن هوایی
موج شکن پایه دار

 


دسته:

پاورپوینت موج شكن - 40 اسلاید

خرید آنلاین