پاورپوينت شناخت و بررسی روستای طغرود قم - 187 اسلاید

پاورپوينت شناخت و بررسی روستای طغرود قم - 187 اسلاید

پاورپوينت  شناخت و بررسی روستای طغرود قم  - 187 اسلاید

پاورپوينت  شناخت و بررسی روستای طغرود قم  - 187 اسلاید

فهرست مطالب

پاورپوینت شناخت و بررسی روستای طغرود قم

فصل اول
معرفی استان
وجه تسمیه
پیشینه استان
موقعیت جغرافیایی
سرزمین و اب و هوا
جمعیت استان
هزینه درآمد خانوار وارها  
توانمندی های استان  
نیروی انسانی استان
آموزش و فرهنگ   
بهداشت و درمان  
گمرکات استان
بازار های مالی استان
نقاط دیدنی استان
پیشینه ی صنعت استان

فصل دوم
معرفی شهرستان
معرفی بخش جعفر اباد
موقعیت جغرافیایی بخش جعفر اباد
اثار  تاریخی بخش جعفر اباد
روستاهای بخش جعفر اباد
جمعیت بخش جعفر اباد

فصل سوم
معرفی روستا
موقعیت روستای طغرود
جمعیت روستا
ناحیه ی صنعتی طغرود 
مزایا ویژگی های ناحیه ی
صنعتی طغرود
خدمات زیر بنایی
نقاط دیدنی طغرود

 فصل چهارم:
تحليل و استنتاج از بررسي ها و تدوين چشم اندازها

فصل پنجم :
تصاویر


دسته:

پاورپوينت شناخت و بررسی روستای طغرود قم - 187 اسلاید

خرید آنلاین