پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید

پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید

پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید

پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید

فهرست مطالب

مرحله ی اول : بررسی وضع موجود
بررسی معماری
وضعیت سازه
) بررسی مشخصات عمومی روستا از نظر تاثیر بر معماری، کالبد و بافت
تاریخ و تاثیر آن بر معماری
* اقلیم و جغرافیا و اثر آن بر معماری
نقشه ی درون شهری کرمانشاه
* وضعیت اقتصادی و اجتماعی و اثر آن بر معماری
تشخیص سایر عوامل اثرگذار بر معماری
تشخیص گونه های مسکن و ساختمان
نقشه انواع بافت بناها در روستا
انتخاب سه گونه یا الگو با مقایسه همه بناهای روستا
بررسی کار و اشتغال و معیشت ساکنان
بررسی سایت
مقایسه سایت گونه قدیمی از نظر ارتباطات ، فضاها ، روابط فضاها
تحلیل عناصر پلان ، ارتباطات ، فضاها ، روابط فضاها
کاربرد مصالح از نظر سازه ای و ارزش آنها
بررسی کار و اشتغال و معیشت ساکنان
بررسی خانه های نوساز قدیمی ومیانه
مرحله ی دوم : آسیب شناسی گونه ها
مرحله ی سوم : وضعیت پیشنهادی
) اصلاح معماری
توضیح علل اصلاحات
اصلاح سازه
* بهسازی عناصر باربر با ترسیم جزییات
بهسازی پی و شناژ ها
بهسازی اتصالات ˓کلاف ها ˓ شناژها و ترسیم موارد اصلاحی
اصلاح سایت و ارتباطات ، حجم های سایت و فضاهای بیرونی


دسته:

پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید

خرید آنلاین