پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال - 46 اسلاید

فهرست مطالب
گروه طراحی، مساحت، موقعیت
تداخل  یک پاساژ خرید قدیمی و  سوپرمارکت
بررسی حجم ساختمان
تصاویر داخلی
ویژگی های طراحی
نورگیری ساختمان
وجود صفحات فلزی
تصاویر نماهای بیرونی
تصاویر ماکت مجموعه
اسکیسها و ترسیمات اولیه
پلانهای معماری مجموعه
مقاطع طولی و عرضی
منابع و ماخذ

 


دسته:

پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال - 46 اسلاید

خرید آنلاین