پاورپوينت بررسی معماری سبز ، پروژه تنظیم شرایط محیطی - 37 اسلاید

پاورپوينت بررسی معماری سبز ، پروژه تنظیم شرایط محیطی - 37 اسلاید

پاورپوينت  بررسی معماری سبز ، پروژه تنظیم شرایط محیطی - 37 اسلاید

پاورپوينت  بررسی معماری سبز ، پروژه تنظیم شرایط محیطی

فهرست مطالب
مفهوم معماري سبز
معماری سبز برخاسته از معماری پایدار
اصول معماري سبز
اصل اول : حفاظت از انرژي
تعامل با اقلیم
اصل دوم :كار با اقليم
سنت طراحی با توجه به اقـلـیـم
اصل سوم : كاهش استفاده از منابع جديد
استفاده از مصالح بازیافت شده
اصل چهارم : احترام به كاربران
مشارکت انسانی
اصل پنجم : احترام به سايت
جوامع شهری
اصل ششم : كل گرايي
دلايل شكل گيري
كليات و اهداف در معماري سبز
موضوعات مطرح در معماري سبز
مصالح سبز
طراحي سبز
بام سبز
مفهوم بام سبز
انواع بامهای سبـــز
بام هاي متمركز
اجزائ تشكيل دهنده بام سبز :
تاريخچه كاربرد بام سبز
مزاياي بام سبز
معايب بام سبز
برجهاي سبز نيويورك
مركز انرژي سبز سئول
 

 


دسته:

پاورپوينت بررسی معماری سبز ، پروژه تنظیم شرایط محیطی - 37 اسلاید

خرید آنلاین