پاورپوينت بررسی ، بیماری های اعصاب و روان - 32 اسلاید

پاورپوينت بررسی ، بیماری های اعصاب و روان - 32 اسلاید

پاورپوينت  بررسی ، بیماری های اعصاب و روان - 32 اسلاید

پاورپوينت  بررسی ، بیماری های اعصاب و روان - 27 اسلاید

فهرست مطالب
تقسیم بندی بیماریهای روانی 
بیماریهای خلقی 
بیماری های اضطرابی 
اختلالات روان پریشانه (سایکوز) 
اختلالات شبه جسمی 


دسته:

پاورپوينت بررسی ، بیماری های اعصاب و روان - 32 اسلاید

خرید آنلاین