پاورپوينت تحلیل فضای عمومی میدان دل کامپو (سیه نا) - 31 اسلاید

پاورپوينت تحلیل فضای عمومی میدان دل کامپو (سیه نا) - 31 اسلاید

پاورپوينت  تحلیل فضای عمومی میدان دل کامپو (سیه نا) - 31 اسلاید

پاورپوينت تحلیل فضای عمومی میدان دل کامپو (سیه نا) - 31 اسلاید

فهرست مطالب
معرفی
تاریخ و فرهنگ شهر سیه نا خصوصیات میدان
سیستم دسترسی ها
کالبد
بناهای اطراف
ساختمان اصلی تالارشهر
جداره
کف
آبنما
انعطاف پذیری و فعالیتهای جاری
ورودی هاو قابلیت خوانایی
سخت فضا / نرم فضا
 پلان میدان
منابع


دسته:

پاورپوينت تحلیل فضای عمومی میدان دل کامپو (سیه نا) - 31 اسلاید

خرید آنلاین