پاورپوينت بررسی تست و بازرسی فنی از جرثقیل ها -49 اسلاید

پاورپوينت بررسی تست و بازرسی فنی از جرثقیل ها -49 اسلاید

پاورپوينت بررسی تست و بازرسی فنی از جرثقیل ها -49 اسلاید

پاورپوينت بررسی تست و بازرسی فنی از جرثقیل ها -49 اسلاید

فهرست

مقدمه
استاندارد های مختلف بازرسی از جرثقیل
بازرسی فنی جرثقیل های متحرک براساس استاندارد ASME,DOE
بازرسی مقدماتی
بازرسی ماهیانه
بازرسی مداوم
بازرسی دوره ای
بازرسی فنی جرثقیل های متحرک براساس استاندارد استرالیا
بازرسی عمده
بازرسی به دلیل توقف ناخواسته دستگاه
بازرسی به هدف تعمیر و نگهداری
بازرسی فنی جرثقیل های برجی
بازرسی فنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
 


دسته:

پاورپوينت بررسی تست و بازرسی فنی از جرثقیل ها -49 اسلاید

خرید آنلاین