پاورپوينت بررسی ،مخازن تحت فشار ساختمان- 34 اسلاید

پاورپوينت بررسی ،مخازن تحت فشار ساختمان- 34 اسلاید

پاورپوينت  بررسی ،مخازن تحت فشار ساختمان- 34 اسلاید

پاورپوينت  بررسی ،مخازن تحت فشار ساختمان- 34 اسلاید

فهرست مطالب
 
طرز کار سیستم
 
منابع انبساط
 
منبع انبساط باز
 
منبع انبساط بسته
 
منابع بدون دیافراگم
 
منابع انبساط دیافراگم دار
 
کنترل کننده ها
 
کنترل کننده های مکانیکی
 
شیر بشقابی
 
شیر اطمینان
 
شیر های صنعتی
 
کنترل کننده های الکترونیکی
 
کنترل دوده
 
ترموستات اتاقی
 
ترموستات جداری
 
شیر حرارتی موتوری سه راه
 
شیر ترموستاتیکی رادیاتور
 
پایان


دسته:

پاورپوينت بررسی ،مخازن تحت فشار ساختمان- 34 اسلاید

خرید آنلاین