پاورپوینت بررسی معماری برج های دو قلوی آیسان تبریز ، معماری آسمانخراش آیسان ، نمونه موفق برجهای ایرانی - 55 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری برج های دو قلوی آیسان تبریز ، معماری آسمانخراش آیسان ، نمونه موفق برجهای ایرانی - 55 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری برج های دو قلوی آیسان تبریز ، معماری آسمانخراش آیسان ، نمونه موفق برجهای ایرانی - 55 اسلاید

فهرست مطالب
اطلاعات کلی طرح
مجتمع چند منظوره اداری، تجاری و تفریحی
شروع عملیات احداث برج ها
هدف پروژه
برنامه آیسان
بستر و سایت
باغ گلستان،ګوهری سبز در میان شهر
برج، باغ های طبقاتی و حلقه سبزی
ساختار برج های دوقلوی آیسان
موقعیت چهار گانه
شفافیت
تحقق فضای بینابینی
تناسبات ورودی
عملکردهای پروژه
دسترسی ها
پلان موقعیت
ساختار پروژه
تصاویر پروژه
دیاگرام ویدهای پروژه
فضای بینابینی
دیاگرام ارتباطات عمودی
وضعیت پروزه
ایده تناسبات ورودی
ایده فرم ورودی به مجموعه
دیاگرام سواره و پیاده
پلان طبقه همکف
پلان طبقات پایینی
پلان طبقات میانی
پلان طبقات فوقانی
مقطع طولی
نمای پروژه
تصاویر اجرای پروژه
طرح معماری پروژه
روند ساخت
منابع و ماخذ


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری برج های دو قلوی آیسان تبریز ، معماری آسمانخراش آیسان ، نمونه موفق برجهای ایرانی - 55 اسلاید

خرید آنلاین