مدار الکتریکی2

مدار الکتریکی2

مدار الکتریکی2

مفهوم مدار اولین و مهم ترین مورد برای یادگیری الکترونیک  است.

اصول مدارهای الکتریکی، ساده ترین نوع مدارها تا مدارهای پیچیده و هرآنچه که باید درمورد مدارها بدانید در این جزوه گنجانده شده است. فرمت پی دی اف 41 صفحه


دسته:

مدار الکتریکی2

خرید آنلاین