پاورپوینت كاربرد عكسهاي هوايي در شهرسازي - 33 اسلاید

پاورپوینت كاربرد عكسهاي هوايي در شهرسازي - 33 اسلاید

پاورپوینت كاربرد عكسهاي هوايي در شهرسازي - 33 اسلاید

پاورپوینت كاربرد عكسهاي هوايي در شهرسازي - 33 اسلاید

 

 


    مقدمه
    ويژگي هاي عكسهاي هوايي
    موزائيك عكسهاي هوايي
    انواع عكسهاي هوايي
    برجسته بيني
    استريوسكوپ
    اثر استريوسكوپ بر روي مقياس عمودي عكس هاي هوايي
    ساختار شهری و عکس های هوایی
    كاربرد عكسهاي هوايي در شناخت پديده هاي شهري
    كاربرد عكس هاي هوايي در مطالعات شهري
    كاربريهاي برنامه ريزي منطقه اي و شهري
    منابع


دسته:

پاورپوینت كاربرد عكسهاي هوايي در شهرسازي - 33 اسلاید

خرید آنلاین