پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان - 83 اسلاید

پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان - 83 اسلاید

پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان - 83 اسلاید

 

 

 

مراحل ساخت 
فصل اول:دیوارچینی اطراف زمین (محصور کردن)           
فصل دوم:خاکبرداری
الف) خاک دستی:
ب) خاک نباتی:
ج)خاک طبیعی بکر(دج):
فصل سوم:آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن مگر
شفته ریزی:
بتن مگر:
فصل چهارم:قالب بندی پی (فونداسیون) با آجر
فصل پنجم:آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها
فصل ششم:بتن ریزی
فصل هفتم:نگهداری بتن پی
فصل هشتم:نصب اسکلت فلزی
فصل نهم:اجرای سقف تیرچه بلوک
فصل دهم:نگهداری بتن سقف
فصل یازدهم:دیوار چینی داخلی
منبع


دسته:

پاورپوينت ساخت و ساز ساختمان - 83 اسلاید

خرید آنلاین